Links
Algemeen   

  

Subsidiedatabank Agentschap Ondernemen

Via de Subsidiedatabank biedt het Agentschap Ondernemen basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provincale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank

Participatiefonds Vlaanderen

Participatiefonds  Vlaanderen financiert, afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming, ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. 

www.pmv.eu

Toegankelijkheid Gebouw

Regelgeving toegankelijkheid van publieke gebouwen en handboek toegankelijkheid 

www.toegankelijkgebouw.be


Meer mobiel 

Dé wegwijzer naar alle informatie over vervoer voor mensen met een beperking en ouderen

www.meermobiel.be

Gebruikersoverleg Handicap, chronische ziekte en arbeid

Platform dat organisaties van personen met handicap en chronische ziekte samenbrengt. Bedoeling is om beleidsmaatregelen rond arbeid vanuit de specifieke betrokkenheid kritisch te bekijken en bij te sturen waar dit aangewezen is.

www.handicapenarbeid.be

GRIP

GRIP is een burgerrechtenorganisatie van - en voor - mensen met een handicap. Hun doel is gelijke rechten en kansen voor iedereen.

www.gripvzw.be

GTB

GTB begeleidt werkzoekenden met een handicap die overwegen zelfstandige te worden in hun mogelijk individueel traject naar ondernemerschap.

www.gtb-vlaanderen.be


Hefboom

Met het Impulskrediet kan Hefboom ondersteuning verlenen aan mensen die voor het starten of uitbouwen van hun onderneming niet bij een bank terecht kunnen.

www.hefboom.be


Syntra Vlaanderen

Syntra Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor ondernemersvorming. Syntra heeft campussen op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

www.syntravlaanderen.be


VDAB - Provinciale diensten arbeidshandicapspecialisatie

Kunnen voor zelfstandigen met een handicap arbeidspostaanpassingen en rendementsverlies (via VOP-vergoeding) betoelagen.

www.vdab.be

VFG

Vereniging voor personen met een handicap met aandacht voor goed werkende adviesraden op gemeentelijk niveau.

www.vfg.be/gemeentelijkbeleid


TOLBO

Tolbo vzw wil de maatschappelijke deelname van personen met functiebeperkingen bevorderen op gemeentelijk niveau.

www.vzwtolbo.be


Kim Bols

Informatiesite voor personen met een visuele handicap.

www.kimbols.be

www.visuelehandicap.be


UniZeb vzw

Unizeb staat ondernemers in bijberoep bij met advies en belangenbehartiging

www.unizeb.be


Sympassion

Nederlandse website met voorbeelden en referenties van ondernemers met een beperking.

www.ondernemenmetbeperking.nl


GOCI

GOCI is een GOB die werkzoekenden met een arbeidshandicap coacht naar alle mogelijke beroepen, met uitzondering van de jobs die uitsluitend uit handenarbeid bestaan.

www.goci.be


NEMA

Nema (Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen) is een vereniging/zelfhulpgroep die zich richt naar personen met beperkingen door spierziekte. Informatieverstrekking, lotgenotencontact en vorming zijn de voornaamste activiteiten. Nema is tevens een contactpunt voor aanvragen ivm het Persoonlijk Assistentiebudget.

www.nema.be

Centrum Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

Dit centrum staat mensen bij die menen dat hun rechten zijn geschonden. Het volgt ook de toepassing van het VN-verdrag in België op.

www.diversiteit.be

Fegob

Federatie van centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB’s).

www.fegob.be


Dyzo vzw

Dyzo vzw is een organisatie gericht op het versterken van ondernemers in moeilijkheden. Dyzo doet dit door begeleiding op maat van ondernemers, door ondersteuning van tussenpersonen, door studie van het doelpubliek en door sensibilisering van de maatschappij. Ook te bereiken via 0800 111 06

www.dyzo.be

Loopbaanadvies Annelies Staels (zelf iemand met een arbeidshandicap)

www.loopbaanplanning.be

Liberale Vereniging van Personen met een Handicap

Vanuit een liberale overtuiging streeft deze vzw naar een gelijkwaardige behandeling en een versterking van personen met een handicap.

www.lvph-lm.be


Ondernemingsloketten    

 

Acerta Ondernemersloket vzw

www.acerta.be

Xerius ondernemingsloket vzw

www.xerius.be

Eunomia vzw 

www.eunomia.be

Formalis vzw

www.formalis.be

Sexurex ondernemingsloket

www.securex.be

Partena ondernemingsloket vzw

www.ondernemingsloket.partena.be

Zenito ondernemingsloket vzw

www.zenito.be

U.C.M. Ondernemingsloket vzw

www.ucm.be    

Sociaal Verzekeringsfondsen    


Group S

www.groups.be

XERIUS

www.xerius.be

Zenito

www.zenito.be

Partena

www.partena.be

Acerta

www.acerta.be

Securex-Integrity

www.securex.be

Attentia Sociaal Verzekeringsfonds vzw

www.attentie.be

Multipen

www.multipen.be

HDP

www.hdp.be

Steunt Elkander

www.steuntelkander.be

Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

www.rsvz.be